TRYB JASNY/CIEMNY

SOPWKP

Stowarzyszenie Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią powstało jako efekt połączenia wspólnej pracy, pasji i marzeń kilku certyfikowanych Promotorek Karmienia Piersią CNoL. Połączyła nas wspólna wizja świata i misja, którą zawarłyśmy na stronie Stowarzyszenia. Można ją wyrazić w jednym, jakże pojemnym zdaniu - dążenie do odbudowania kultury karmienia piersią. Wśród nas, założycielek, jest m.in. prawnik, dietetyk, neurologopeda, doradca noszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Anna Koronkiewicz-Wiórek  https://prawoilaktacja.pl/ 
Wiceprezes: Dominika Daszkiewicz-Dykiert www.winnicamleka.blogspot.com 
Wiceprezes: Małgorzata Pilanowska www.mamanaratunek.pl 

Nasze główne działania obecnie to:
1. bezpłatne, telefoniczne niemedyczne dyżury laktacyjne dla mam karmiących piersią oraz dyżury specjalistyczne (dietetyczny, farmaceutyczny, logopedyczny), jak również bezpłatne e-mailowe pogotowia laktacyjne i specjalistyczne. Wszystkie aktualności znajdziesz na profilu FB Stowarzyszenia.

2. grupa wsparcia online

W 2022 roku SOPWKP weszło w skład Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią i aktywnie uczestniczy w jej pracach (m.in. prezeska SOPWKP jest przewodniczącą Komisji ds. prawnych aspektów karmienia piersią w Koalicji). Wraz z innymi osobami i organizacjami pozarządowymi z całej Europy podpisałyśmy list w sprawie zmiany prawa unijnego dotyczącego żywności dla niemowląt i małych dzieci, w celu pełnego dostosowania go do zapisów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA (Kodeks WHO), który został następnie wysłany do wybranych europarlamentarzystów z różnych państw członkowskich UE;

Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie karmienia piersią jako optymalnego sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci, w tym prawa kobiet do wyłącznego karmienia piersią do ukończenia 6 miesiąca życia dziecka, a następnie do kontynuacji karmienia piersią, przy rozszerzonej diecie dziecka, do 2 lat i dłużej, oraz do podejmowania świadomych decyzji dotyczących żywienia dzieci, wolnych od wpływów komercyjnych. 

Pozostałe cele Stowarzyszenia to między innymi:

1. wsparcie kobiet i całych rodzin w początkach macierzyństwa i rodzicielstwa,
2.zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta, praw kobiet w ciąży i karmiących piersią,
3. propagowanie i rozpowszechnianie fachowej wiedzy na temat karmienia piersią i laktacji,
4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5. działalność na rzecz macierzyństwa, rodziny, dzieci, kobiet w ciąży i planujących macierzyństwo.

Wszystkie najważniejsze szczegóły (cele, misje, sposoby ich realizacji, opis członkostwa i władz, etc.) dotyczące Stowarzyszenia znajdziesz na naszej stronie www i w statucie


www.sopwkp.pl

Komentarze

Wybrane dla Ciebie


Dominika - Promotor Karmienia Piersią w Chojnicach, mama trójki dzieci, żona.
Konsultacje laktacyjne, edukacja, grupa wsparcia.

Copyright © Winnica Mleka.